Usnesení č. 27-128/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo mezi městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy a Ateliérem Tsunami, s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, na studii objektu nové mateřské školy. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07