Usnesení č. 27-132/2022 RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 3.905 Kč pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu obědy pro děti. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 132 z 11.4.2022
Zveřejněno dne: 14.04.22 19:02:42