Usnesení č. 27-134/2022 RM schvaluje smlouvy o zajištění odborné praxe studenta vyšší odborné školy mezi Městskou policií Mníšek pod Brdy, TRIVIS – Střední školou veřejnoprávní a Vyšší odbornou školou prevence kriminality a krizového řízení Praha s.r.o. a studenty M.K. a P.B. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03