Usnesení č. 27-139/2022 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 976/MÚMníšekpodBrdy/ALLIN/40411 o pronájmu tiskáren ze dne 27.3.2020. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 139 z 13.6.2022
Zveřejněno dne: 21.06.22 11:16:39