Usnesení č. 27/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021002656 s ČSOB, a.s. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 10. Darovací smlouva – zástřelné Místostarostka Dana Dalešická představila návrh darovací smlouvy ve prospěch Mysliveckého spolku Kytín pod Brdy na podporu snížení stavu černé zvěře v Mníšku pod Brdy a okolí. Darovací smlouva stanovuje finanční příspěvek od města ve výši 700 Kč za každé zastřelené divoké prase dle evidence odboru myslivosti KÚ Středočeského kraje, a to do maximální výše 50 000 Kč. Vypláceno bude čtvrtletně. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do konce roku 2021. Proběhla rozprava. Zastupitelka Kotoučová: kolik kusů bylo letos zastřeleno? Místostarostka: od dubna bylo 17 kusů zastřeleno a 5 kusů odchyceno. Zastupitel Digrin požádal o předložení vyhodnocení toho, kolik kusů bylo zastřeleno. Úkol ZM pro RM: předložení vyhodnocení zastřelené černé zvěře zastupitelstvu + plnění darovací smlouvy. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 28.06.21 11:02:27