Usnesení č. 27/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přesun částky 3.551.450 Kč z přebytku nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 ve výši 18.078.000 Kč a dále z těchto nevyčerpaných prostředků převést na běžný účet 3.000.000 Kč k navýšení rezervy na celkovou částku 8.000.000 Kč. Tento rezervní fond uložený na běžném účtu navrhuje zastupitelstvo města převést na samostatný účet a pověřuje starostku města zjištěním podmínek pro zřízení tohoto účtu. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zastupitelka Kotoučová opustila jednání ZM ve 22:05. Přítomno 12 zastupitelů. Zastupitel Kožíšek se vzdálil. Přítomno 11 zastupitelů. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 15. Železnice Starostka předložila zastupitelům návrh spoluúčasti města na železniční dopravní obslužnosti na trase 210 v úseku Čisovice – Dobříš. Částka je navržena do výše uspořených prostředků za autobusovou dopravní obslužnost dle kalkulace níže: Příspěvek města v roce 2021: 4.149.708,00 Kč Plánovaný příspěvek města v roce 2022: 2.757.597,00 Kč Rozdíl celkem: 1.392.111,00 Kč Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02