Usnesení č. 27/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z MV z programu Podpora prevence kriminality na akci Mníšek pod Brdy – Rozšíření MKDS – 2021 ve výši 289.296 Kč. 11. Rozpočtová opatření Vedoucí FO vysvětlila předložená rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření č. 12: – Dotace na výdaje na volby do PS Parlamentu ČR 175tis. Rozpočtové opatření č. 13: – Přijetí daru Turistická oblast Brdy a Podbrdsko 15tis. – Zapojení příjmů Městské policie – Dotace ZŠ 420 – Primární prevence kriminality 79.803Kč – Dotace Park u školního Pavilonu 99.208Kč – Přijaté neinvestiční transfery od obcí – veřejnoprávní smlouvy – SDH 27tis. – Neinvestiční příspěvek ZŠ 420 – obědy učitelů 86.400Kč – přesun Zpravodaj navýšení tisk 120tis. Rozpočtové opatření č. 14: – příspěvek obcím za 3Q (kompenzační bonus) 58 323,52Kč – na výdajové stránce jsme snížili financování – přijetí dotace na akci Veřejné toalety 400tis Rozpočtové opatření č. 15: – dotace MV na odměny městské policie v souvislosti s Covid 19 – 40tis. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy – transferová dotace na provoz DPS (viz. schválený dodatek č.2) – 854 700Kč – Přesun prostředků ze silnic na dopravní značení – 40tis. – Navýšení rozpočtu ODPA 2141 – 40 tis. na propagační materiály a grafické návrhy letáku o památkách města (v RO č. 13 bylo z tohoto ODPA přesunuto 120 tis. na tisk Zpravodaje, kde byl rozpočet podhodnocený) – Přesun jistiny a členského příspěvku DSO TS Brdy a Hřebeny na lépe vyhovující ODPA 3722 Komunální odpad Rozpočtové opatření č. 16: – Dotace na akci Naše malá komunitní knihovna – knihovna SL – 47tis. počítačové vybavení – Dotace na projekt Mníšek – město pro maminky a děti – 50tis. Rozpočtové opatření č. 17: – Dotace na akci Omezení výskytu bolševníku velkolepého – 124.143,30Kč – Dotace SDH MMpB – 65.812Kč Rozpočtové opatření č. 18: – Tříděný odpad – navýšení plateb za svozy Komwag 550tis. – přesun nevyužitých prostředků z ODPA 2341 Vodní díla (rybníky) – MP – kamerový systém – navýšení 80tis. (bude hrazeno z dotace) – Vnitřní obchod – přesun zpět ze Zpravodaje – 50tis. O RO se hlasovalo en bloc: Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO ZDRŽEL SE PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová ZDRŽEL SE ZDRŽEL SE PRO ZDRŽELA SE PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 4 Usnesení níže byla přijata.

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 4
Výsledek hlasování: Usnesení níže byla přijata.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56