Usnesení č. 27-72/2020 RM souhlasí se záměrem pronájmu nebytových prostor v Městském kulturním středisku dle přílohy č. 1 (situace přízemí) a č. 2 (situace 1. patro) za následujících podmínek: – Oáza – Klub domácích školáků “Lipka” : o za místnosti č. 10a a č. 10b v přízemí 500 Kč/měsíc o za místnosti č. 11 a č. 12 v 1. patře 2.000 Kč/měsíc. – Mladí ochránci přírody, přírodovědní klub Čejka: o za místnosti č. 9 a č. 12 v přízemí 500 Kč/měsíc. – Brdský zálesák, z.s.: o za místnosti č. 13 a č. 15 v přízemí 500 Kč /měsíc. – Klub důchodců: o za místnost č. 5 v 1. patře bezúplatný pronájem. – Ostatní prostory k pronájmu: o velký sál místnost č. 2 v 1. patře: 150 Kč/hod. o klubovna místnost č. 4: 30 Kč/hod. o kuchyňka místnost č. 3: 100 Kč/hod. Platnost nájmu je stanovena od 1. 11. 2020 do 30. 6. 2021 s možností dalšího prodloužení. RM pověřuje OSMI zveřejněním záměru pronájmu na ÚD. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (Slavíková Klímová)

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 1 (
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 72 z 19.10.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 26.10.20 11:04:44