Usnesení č. 27-78/2020 RM schvaluje uzavření Městské knihovny Mníšek pod Brdy od 23.12. do 31.12.2020 z důvodu čerpání dovolené. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 78 z 23.11.2020
Zveřejněno dne: 30.11.20 17:08:50