Usnesení č. 27-96/2021 RM schvaluje přijetí daru (školní potřeby pro 6.D v hodnotě 10 000 Kč) pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, od společnosti KONDOR, s.r.o. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27