Usnesení č. 27-99/2021 RM souhlasí s konáním akce “12. STREET PARTY” a s bezúplatným záborem ulice Na Vyhlídce, Mníšek pod Brdy od č.p. 1287 po č. p. 1285 v termínu od 26. 6. 2021 (10 hod.) do 27. 6. 2021 (16 hod.). PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25