Usnesení č. 28-108/2021 RM souhlasí s přijetím finančního daru pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu Obědy pro děti pro školní rok 2021/2022 v celkové výši 310.400 Kč. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29