Usnesení č. 28-114/2021 RM schvaluje pořízení elektronické úřední desky od dodavatele DigiDay Czech s.r.o, IČ: 06078362. RM pověřuje vedoucího OKS a vedoucí OSMI dalším jednáním s dodavatelem. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06