Usnesení č. 28-126/2022 RM bere na vědomí nabídku České spořitelny a ČSOB a doporučuje FO založit spořicí účet u ČSOB a přesunout na něj volné prostředky města. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00