Usnesení č. 28-132/2022 RM schvaluje finanční dar ve výši 9.000 Kč pro Badminton Mníšek pod Brdy, z.s. určený na akci Veletrh sportu dne 23. 4. 2022. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 132 z 11.4.2022
Zveřejněno dne: 14.04.22 19:02:42