Usnesení č. 28-134/2022 RM schvaluje příspěvek na soukromou školku ve výši 600 Kč měsíčně pro M.J. od května 2022. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03