Usnesení č. 28-138/2022 RM schvaluje Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů na akci “Okružní Křižovatka II/116 a III/11626 a rekonstrukce komunikací II/116, III/11626 a III/11624 Mníšek pod Brdy I. a II. část” a postupuje ji do ZM. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06