Usnesení č. 28/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Mníšek pod Brdy (jako dárcem) a Mysliveckým spolkem Kytín pod Brdy (jako obdarovaným) na finanční dar na podporu snížení stavu černé zvěře v maximální výši 50 000 Kč. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 11. Dodatek k provozovatelské smlouvě s 1.SčV Smlouva se dodatkem upravuje o nový odstavec, který se týká osazování zařízení umožňujícího dálkový přenos odečtů z vodoměru. Nebyly žádné dotazy. Hlasovalo se usnesení:

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 28.06.21 11:02:27