Usnesení č. 28-72/2020 RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky a s připojením stávajícího RD (č.p. 1023) na pozemku parc.č. 1579, 1580 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad PE DN 90 vedený v pozemku parc.č. 1575/1, k.ú. Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 72 z 19.10.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 26.10.20 11:04:44