Usnesení č. 28-99/2021 RM souhlasí s konáním Blešího trhu v lokalitě předzámčí, parc. č. 347/3 a 347/6, k. ú. Mníšek pod Brdy dne 11. 9. 2021 od 8 do 12 hodin. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25