Usnesení č. 29-108/2021 RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi UVR Mníšek pod Brdy a.s. (jako dárcem) a Městem Mníšek pod Brdy (jako obdarovaným) na dekontaminační sadu určenou pro potřeby JSDH Mníšek pod Brdy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29