Usnesení č. 29-114/2021 RM souhlasí s dlouhodobou spoluprací s pořadatelem Festivalu J.J.Ryby – Anthonea Musica s.r.o. a pověřuje starostku města Mgr. Magdalénu Davis, Ph.D. podpisem memoranda o spolupráci. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06