Usnesení č. 29-119/2021 RM schvaluje darovací smlouvu mezi společností AVBOX s.r.o. (jako dárcem) a městem Mníšek pod Brdy (jako obdarovaným) na kamery v celkové hodnotě 30.000 Kč. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16