Usnesení č. 29-128/2022 RM jmenuje do Pracovní skupiny Řevnická: L.J., L.M., P.B., J.M. a T.D. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07