Usnesení č. 29/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě s 1. SčV, a.s. o nájmu provozování vodovodů a kanalizací města Mníšek pod Brdy ze dne 31. 3. 2016. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 12. Participativní rozpočet – pravidla Vedoucí OKS Luboš Kožíšek představil zastupitelům Pravidla realizace participativního rozpočtu – 3. ročníku. Město uvolnilo částku 500 000 Kč pro nápady občanů. Novinkou oproti předchozím ročníkům je hodnocení proveditelnosti návrhů od občanů, které bude předcházet samotnému hlasování. Proběhla rozprava. Zastupitelka Páterová vznesla dotaz na zapojení školního parlamentu. Luboš Kožíšek: se ZŠ komunikoval, ovšem ke konci školního roku není v ZŠ kapacita na organizované zapojení žáků do tohoto projektu, zapojení jednotlivců však není vyloučeno. Zastupitelka Midkiff se vzdálila ve 20:50. Přítomno 14 zastupitelů. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 28.06.21 11:02:27