Usnesení č. 29/19/2022 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a společností VIAGEM a.s. Sokolovská 131/86, Praha 8 na 19/1536 pozemků 2033/23, 2035/2, 2036/2, 2036/4, 2037/2, 2038/6 , 2042/24 v k.ú. Mníšek pod Brdy vedené na LV 1086 v k.ú. Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 5.265 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. g. Nabídka pozemků ke koupi – VIAGEM a.s. – 1/54 pozemků parc.č. 2030/16, 2031/2, 2032/7, 2032/10, 2032/11, 2033/13, 2033/35 a 2033/43 v k.ú. MpB Viz výše.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52