Usnesení č. 29-78/2020 RM souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o výkonu činnosti Městské policie Mníšek pod Brdy mezi městem Mníšek pod Brdy a obcí Kytín a pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 78 z 23.11.2020
Zveřejněno dne: 30.11.20 17:08:50