Usnesení č. 29-96/2021 RM schvaluje přijetí finančního daru pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, ve výši 1 200 Kč od M.D. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27