Usnesení č. 29-99/2021 RM schvaluje omezení provozu Městské knihovny Mníšek pod Brdy v době letních prázdnin. RM schvaluje uzavření dětského oddělení MK od 9. 8. do 13. 8. 2021 z důvodu konání příměstského tábora. RM schvaluje uzavření MK od 23. 8. do 27. 8. 2021 z důvodu výměny oken. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25