Usnesení č. 3-100/2021 RM souhlasí s prodloužením Smlouvy o výpůjčce s I.J. na pozemek č.parc. 1621, k.ú. Mníšek pod Brdy do 31. 12. 2021 a pověřuje OSMI vypsáním výběrového řízení na provozovatele občerstvení na Skalce od 1. 1. 2022. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 100_7.6.2021
Zveřejněno dne: 08.06.21 12:16:44