Usnesení č. 3-101/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o dílo na realizaci akce: Výměna vodovodu Rymaně LT 100 za PE-RC HD 125, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností 1.SčV, a.s. a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 101_14.6.2021
Zveřejněno dne: 16.06.21 09:59:04