Usnesení č. 3-102/2021 RM schvaluje odměnu ředitelce ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420, paní Mgr. Michaele Pažoutové za 1. pololetí 2021 ve výši Kč. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 102_23.6.2021
Zveřejněno dne: 28.06.21 11:15:48