Usnesení č. 3-104/2021 RM souhlasí se zněmím a uzavřením smlouvy o nájmu prostoru v budově č.p. 610 v Městském kulturním středisku za účelem provozování autoškoly mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56 a panem Pavlem Brabcem,………………… IČ 61659479 – “Autoškola Brdská”, za roční nájemné 29.416 Kč. RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 104 z 12.7.2021
Zveřejněno dne: 20.07.21 10:13:34