Usnesení č. 3-106/2021 RM souhlasí se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 2698/14 o výměře 454 m2, orná půda v lokalitě U Červeného Kříže předem vybranému zájemci panu F.J. na dobu neurčitou za nájemné 1.816 Kč ročně. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru pronájmu na ÚD. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 106 z 9.8.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 11.08.21 13:06:57