Usnesení č. 3-108/2021 RM doporučuje prodej pozemku č. 594/3 v k.ú. Rymaně o výměře 1210 m2 a koupi pozemků v k.ú. Rymaně parc. č. 569/5 o výměře 286 m2, parc. č. 569/7 o výměře 130 m2, parc. č. 588/7 o výměře 413 m2, parc. č. 139/4 o výměře 12 m2 a část pozemku parc. č. 595/2, za cenu dle znaleckého posudku a postupuje do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29