Usnesení č. 3-109/2021 RM souhlasí s přijetím dotace a s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2021 pro poskytování dotací na podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Základní knihovny na projekt Naše malá komunitní knihovna. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 17.09.21 07:18:08