Usnesení č. 3-115/2021 RM schvaluje vyhlášení veřejné soutěže na pronájem části Pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy Komenského 420 (tzv. kavárny) za účelem provozování hostinského zařízení typu bistra s kavárnou, na adrese Komenského 420 v obci Mníšek pod Brdy. RM pověřuje OKS a OSMI vyvěšením oznámení o veřejné soutěži na ÚD. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 115 z 9.11.2021
Zveřejněno dne: 10.11.21 12:59:25