Usnesení č. 3-117/2021 RM schvaluje Smlouvu na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady mezi Brdskou odpadářskou společností s.r.o., IČ: 11867345 (jako provozovatelem) a městem Mníšek pod Brdy, IČ: 00242748 (jako objednatelem) a postupuje ji do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 117 z 29.11.2021
Zveřejněno dne: 07.12.21 07:48:58