Usnesení č. 3-120/2021 RM schvaluje Smlouvu č. 2102-004 o poskytování služeb spočívajících v přístupu k webové aplikaci EnergyBroker a zajištění jejího servisu mezi městem Mníšek pod Brdy (jako uživatelem) a společností ENSYTRA s.r.o., IČ: 285 82 136 (jako poskytovatelem). PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 120 z 20.12.2021
Zveřejněno dne: 22.12.21 09:05:31