Usnesení č. 3-121/2022 RM schvaluje Smlouvu o zajištění managementu pilotní sítě energetické účinnosti a moderace mezi městem Mníšek pod Brdy (jako účastníkem) a ČVUT v Praze, Univerzitním centrem energeticky efektivních budov, IČ: 68407700 (jako manažerem sítě a moderátorem). PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 121 z 10.1.2022
Zveřejněno dne: 17.01.22 13:24:18