Usnesení č. 3-124/2022 RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor budovy č.p. 1108, SPOCEN v Rymani jako zázemí pro příměstský tábor pořádaný v červenci a v srpnu 2022. Jedná se celkem o 3 týdny. Cena pronájmu je stanovena dohodou na 2.000 Kč/týden. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru pronájmu nebytových prostor na ÚD. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55