Usnesení č. 3-126/2022 RM souhlasí se záměrem pronájmu bytu č. 4 v ul. Skalecká č.p. 519, Mníšek pod Brdy, předem vybranému zájemci paní H.S., bytem …………………………, za nájemné 200 Kč/m2 + zálohy na služby. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru pronájmu. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00