Usnesení č. 3-127/2022 RM schvaluje znění a uzavření smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy a Divadlem Klauniky o divadelním představení Don Quijote de la Ancha. RM pověřuje starostku města Mgr. Magdalénu Davis, Ph.D. podpisem smlouvy o divadelním představení. RM souhlasí s poukázáním vybraného vstupného na transparentní účet města na podporu Ukrajiny. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 127 ze 7.3.2022
Zveřejněno dne: 14.03.22 12:44:19