Usnesení č. 3-128/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o nájmu prostoru budovy č.p. 1108, SPOCEN v Rymani mezi městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy jako pronajímatelem a paní Bc. Nikolou Fečovou, ……………………….., IČ 08187347 jako nájemcem za účelem pořádání příměstského tábora v období od 18.7.-22.7.2022, 1.8.-5.8. 2022 a 15.8.-19.8.2022 za dohodnuté nájemné 2.000 Kč/týden. RM pověřuje starostku podpisem nájemní smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07