Usnesení č. 3-130/2022 RM schvaluje příspěvek ve výši 34 Kč na žáka pro spolufinancování obědů pro 40 uprchlických dětí v adaptační skupině ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420 v období od 1.4.2022 do 30.6.2022. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 130 z 30.3.2022
Zveřejněno dne: 04.04.22 08:42:23