Usnesení č. 3-131/2022 RM schvaluje využití poslední strany obálky Zpravodaje městečka pod Skalkou výhradně pro propagaci služeb a aktivit organizovaných městem Mníšek pod Brdy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 131 ze 4.4.2022
Zveřejněno dne: 06.04.22 09:10:36