Usnesení č. 3-132/2022 RM bere na vědomí informaci o průběhu revizí a dalším průběhu přípravy aktualizace zřizovacích listin příspěvkových organizací. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 132 z 11.4.2022
Zveřejněno dne: 14.04.22 19:02:42