Usnesení č. 3-134/2022 RM souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1022/3 ve vl. města Mníšek pod Brdy manželům T. za cenu 1.575 Kč/rok dle pravidel pronájmu městských pozemků nesloužících k podnikání. RM pověřuje OSMI zveřejněním pronájmu na ÚD. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03