Usnesení č. 3-135/2022 RM pověřuje starostku jednáním se subjekty potenciálně dotčenými výstavbou MŠ v lokalitě Obora a předložením návrhu na případné budoucí vypořádání. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 135 z 11.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:48:50