Usnesení č. 3-136/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o připojení odběrného místa k distribuční soustavě na napěťové hladině 0,4 kV (NN) číslo: 22_SOP_01_4121952378 Skalecká parc. č. 28, 252 10 Mníšek pod Brdy, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 136 ze 16.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 12:08:21